SPREKERS, PANEL- EN FORUMLEDEN TIJDENS HET CONGRES

Aan het congres Liftgebruik bij Brand werkten maar liefst 14 sprekers, panel- en forumleden mee. Het congres werd gepresenteerd door tv- en congresroutinier Judith de Bruijn.

De sprekers

Marco Waagmeester / Liftinstituut Holding
Functie: directeur Liftinstituut Holding
Stelling: “Het is belangrijk om ook te kijken naar de ervaringen op dit gebied in het buitenland.”
Download de hand-out 
Bekijk de volledige presentatie op YouTube 

 

 
  

 

René Hagen / Instituut Fysieke Veiligheid
Functie: lector Brandpreventie, Brandweeracademie van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)
Onderwerp: ‘drietrapsbenadering’ bij gebruik van liften ingeval van brand
Stelling: “Eigenlijk zouden we de risico’s van evacuatie van minder zelfredzame personen via de trap moeten vergelijken met de risico’s van evacuatie met behulp van de liften.”
Download de hand-out 
Bekijk de volledige presentatie op YouTube

 

 
 

Willem Kasteleijn / Liftinstituut
Functie: productmanager liften Liftinstituut
Onderwerp: de risico’s van liftgebruik bij brand
Stelling: “Er is geen standaardoplossing.”
Download de hand-out
Bekijk de volledige presentatie op YouTube

 

 


Harold Bussing / VLR
Functie: voorzitter brancheorganisatie VLR en algemeen directeur KONE liften
Onderwerp: bij brand geen lift – "liftgebruik bij brand alléén wanneer de lift daartoe ontworpen is conform de normen"
Stelling: “Bij brand géén lift! Schep geen onduidelijkheid.”
Download de hand-out
Bekijk de volledige presentatie op YouTube

 

 

 

Bob van Os / ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Functie: beleidsmedewerker brandveiligheid op de afdeling Bouwregelgeving en Bouwkwaliteit binnen de Directie Bouwen en Energie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerp: het onderzoek vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar de mogelijkheden voor het veilig gebruik van liften bij brand – wat is de rol van de overheid en wat is het doel en wat zijn de achtergronden van het onderzoek?
Stelling: “Het ministerie onderkent het belang van evacuatie met liften, maar ziet graag dat partijen dit zelfstandig regelen.”
Download de hand-out
Bekijk de volledige presentatie op YouTube 

 
   

Susan Eggink-Eilander / Antea Group
Functie: senior adviseur SAVE, Businesslijn Milieu & Veiligheid bij Antea Group.
Onderwerp: de resultaten van het ministerieel onderzoek naar de mogelijkheden voor het veilig gebruik van liften bij brand
Stelling: "Het onderzoek is praktisch ingestoken en kwam tot stand met hulp van een klankbordgroep van vakspecialisten."
Download de hand-out
Bekijk de volledige presentatie op YouTube

 

 

 

John van Vliet / Liftinstituut
Functie: directeur Liftinstituut
Onderwerp: 'zelfredzame' liften – "Laat de lift zelf bepalen of gebruik mogelijk is"
Stelling: “Zelfs vliegtuigen zijn tegenwoordig ‘zelfredzaam’, nu de liften nog”
Download de hand-out
Bekijk de volledige presentatie op YouTube

 

 

 

Nico Bosman / Eurlicon
Functie: senior adviseur lifttechnisch adviesbureau Eurlicon
Onderwerp: "Wat gaat het kosten?"
Stelling: “Kijk niet alléén naar de lift zelf. Ook randvoorzieningen kunnen belangrijk zijn.”
Download de hand-out
Bekijk de volledige presentatie op YouTube

 

 

 

De panelleden (BEKIJK DE INTEGRALE WEERGAVE VAN DE PANELDISCUSSIE)

Alfred van den Bosch / Woonvisie
Functie: directeur woningcorporatie Woonvisie en voorzitter NEVAP
Stelling: “Wij hebben geen terugverdienmodel als het gaat om investeringen in liften die kunnen worden gebruikt voor de evacuatie van minder zelfredzame personen bij brand.”

 

 

 

 

Heiko Haasjes / Syntrus Achmea
Functie: projectmanager zorgvastgoed Syntrus Achmea Real Estate & Finance
Stelling: “Belangrijk om te bepalen wat de meest effectieve maatregelen zijn voor meer (brand)veiligheid in vastgoed.”

 

 

 

 
 

Anneliek van Maarseveen / Carante Groep
Functie: hogere-veiligheidskundige en adviseur veiligheid binnen de afdeling Huisvesting en Calamiteitenonderzoeker bij Carante Groep (samenwerkingsverband van twaalf zelfstandige organisaties in de caresector)
Stelling: “Maak per situatie een beslisboom, zodat duidelijk wordt in welke situaties de lift kan/moet worden gebruikt."

 

 

 

 

Fred Schuurs / VvE Belang
Functie: voorzitter Stichting VvE Belang (belangenorganisatie voor Verenigingen van Eigenaars)
Stelling: “Ook ik ben benieuwd naar de antwoorden van de 250 VvE’s die deelnamen aan het onderzoek.”

 

 

 

 

De forumleden

Paul van Soomeren / DSP-Groep
Functie: oprichter van onderzoeksbureau DSP-Groep en ervaringsdeskundige op onder meer het gebied van menselijk gedrag
Stelling: “Ik vraag me af of mensen die altijd ‘bij brand geen lift’ hebben geleerd, zomaar in een evacuatielift stappen.”
 
 

 

 

 

Atie Schipaanboord / ANBO
Functie: coördinator collectieve belangenbehartiging – Zorg en Wonen – Seniorenorganisatie ANBO
Stelling: “Goed dat er bewustwording ontstaat bij senioren en dat ze er over nadenken, wat te doen bij brand”

 

 

 

 
 

Alfred van den Bosch / Woonvisie
Functie: directeur woningcorporatie Woonvisie en voorzitter NEVAP
Stelling: “Wij hebben geen terugverdienmodel als het gaat om investeringen in liften die kunnen worden gebruikt voor de evacuatie van minder zelfredzame personen bij brand.”

 

 

 

 

Bob van Os / ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Functie: beleidsmedewerker brandveiligheid op de afdeling Bouwregelgeving en Bouwkwaliteit binnen de Directie Bouwen en Energie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Stelling: “Het ministerie onderkent het belang van evacuatie met liften, maar ziet graag dat partijen dit zelfstandig regelen.”

  

 

 

 

René Hagen / Instituut Fysieke Veiligheid
Functie: lector Brandpreventie, Brandweeracademie van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)
Stelling: “Eigenlijk zouden we de risico’s van evacuatie van minder zelfredzame personen via de trap moeten vergelijken met de risico’s van evacuatie met behulp van de liften.”

 

 

 

 

Ko Legez / Orona
Functie: manager kwaliteit, veiligheid en techniek Orona
Stelling: “Lifttechnisch gezien is er heel veel mogelijk”

 

 

 

 

 

Fred Schuurs / VvE Belang
Functie: voorzitter Stichting VvE Belang (belangenorganisatie voor Verenigingen van Eigenaars)
Stelling: “Ook ik ben benieuwd naar de antwoorden van de 250 VvE’s die deelnamen aan het onderzoek.”