Bij brand geen lift? Of zijn er uitzonderingen mogelijk?

“Bij brand geen lift!” Zo staat er al vele jaren in Nederlandse liften te lezen. Maar hoe actueel is zo’n voorschrift met een toename van de hoogbouw en de groeiende vergrijzing? Zijn er mogelijkheden om de lift bij brand wel te gebruiken? Of is het juist een absolute no-go? Op het landelijk congres ‘Liftgebruik bij Brand’ schetsten brandweer, overheid, gebouweigenaren, liftenbranche en Liftinstituut hun visie.

Tijdens het congres werden de resultaten van recent overheidsonderzoek naar de gebruiksmogelijkheden van liften bij brand gepresenteerd. Evenals de resultaten van onderzoek onder eigenaren en liftgebruikers. Het congres werd druk bezocht: zo'n 420 toehoorders namen deel. Daaronder: gebouweigenaren, woningcorporaties, VvE's, verhuurder's, architecten, aannemers, liftenbedrijven, overheidsinstanties en adviseurs.

 • Marco Waagmeester, Liftinstituut Holding

  ”HET IS BELANGRIJK OM OOK TE KIJKEN NAAR DE ERVARINGEN OP DIT GEBIED IN HET BUITENLAND.“

 • Harold Bussing, brancheorganisatie VLR

  ”BIJ BRAND GÉÉN LIFT! SCHEP GEEN ONDUIDELIJKHEID.“

 • Fred Schuurs, Stichting VvE Belang

  ”OOK IK BEN BENIEUWD NAAR DE ANTWOORDEN VAN DE 250 VVE’S DIE DEELNAMEN AAN HET ONDERZOEK.“

 • Willem Kasteleijn, Liftinstituut

  ”ER IS GEEN STANDAARDOPLOSSING.“

 • Anneliek van Maarseveen, Carante Groep

  ”MAAK PER SITUATIE EEN BESLISBOOM, ZODAT DUIDELIJK WORDT IN WELKE SITUATIES DE LIFT KAN/MOET WORDEN GEBRUIKT.“

 • René Hagen, Brandweeracademie/IFV

  ”EIGENLIJK ZOUDEN WE DE RISICO’S VAN EVACUATIE VAN MINDER ZELFREDZAME PERSONEN VIA DE TRAP MOETEN VERGELIJKEN MET DE RISICO’S VAN EVACUATIE MET LIFTEN.“

 • Judith de Bruijn, presentator en discussieleider

  ”IN HOEVERRE MOETEN WE ONS HOUDEN AAN 'BIJ BRAND GEEN LIFT', NU NEDERLAND STEEDS MEER OUDEREN TELT? HET CONGRES ZET ALLE VOORS EN TEGENS OP EEN RIJ. “

 • Heiko Haasjes, Syntrus Achmea

  ”BELANGRIJK OM TE BEPALEN WAT DE MEEST EFFECTIEVE MAATREGELEN ZIJN VOOR MEER (BRAND)VEILIGHEID IN VASTGOED.“

 • Atie Schipaanboord, ANBO

  ”GOED DAT ER BEWUSTWORDING ONTSTAAT BIJ SENIOREN EN DAT ZE ER OVER NADENKEN, WAT TE DOEN BIJ BRAND.“

 • Ko Legez, Orona

  ”LIFTTECHNISCH GEZIEN IS ER HEEL VEEL MOGELIJK.“

 • Susan Eggink-Eilander, Antea Group

  ”HET ONDERZOEK IS PRAKTISCH INGESTOKEN EN KWAM TOT STAND MET HULP VAN EEN KLANKBORDGROEP VAN VAKSPECIALISTEN.“

 • Paul van Soomeren, DSP-Groep

  ”IK VRAAG ME AF OF MENSEN DIE ALTIJD ‘BIJ BRAND GEEN LIFT’ HEBBEN GELEERD, ZOMAAR IN EEN EVACUATIELIFT STAPPEN.“

 • Alfred van den Bosch, Woonvisie / NEVAP

  ”WIJ HEBBEN GEEN TERUGVERDIENMODEL VOOR INVESTERINGEN IN LIFTEN DIE KUNNEN WORDEN GEBRUIKT VOOR DE EVACUATIE VAN MINDER ZELFREDZAME PERSONEN.“

 • Bob van Os, ministerie BZK

  ”HET MINISTERIE ONDERKENT HET BELANG VAN EVACUATIE MET LIFTEN, MAAR ZIET GRAAG DAT PARTIJEN DIT ZELFSTANDIG REGELEN.“

 • John van Vliet, Liftinstituut

  ”ZELFS VLIEGTUIGEN ZIJN TEGENWOORDIG ‘ZELFREDZAAM’, NU DE LIFTEN NOG.“

 • Nico Bosman, adviesbureau Eurlicon

  ”KIJK NIET ALLÉÉN NAAR DE LIFT ZELF. OOK RANDVOORZIENINGEN KUNNEN BELANGRIJK ZIJN.“

Dit congres is voorbereid met hulp van: